Конституционно право/ 4-то преработено и допълнено издание

Проф. д-р Емилия Друмева (Автор)
Favourites
Наскоро прочетениВ момента четаИскам да прочетаЛюбими книги

Цена: 40,00 лв.

изчерпано

Сегашното 4-то издание продължава представянето на българското
конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.
Година на издаване:

2013

Брой страници:

792

Корици:

твърди

Език:

Български

Тегло:

1200 грама

Размери:

17 х 24 см

ISBN:

9789542813729

Издателство:

Сиела

Раздел първи

Конституционно право. Предмет. Характеристики.

Източници

За правото IN LAUDATIONEM

Конституционното право e клон на публичното право

Конституционноправни норми

Източници на конституционно право

Раздел втори

Държава. Държавоформиращи елементи

Държава

Държавоформиращи елементи

Раздел трети

Форми на държавата

Понятие за форми на държавата

Форми на държавно управление

Форми на държавата според държавното устройство

Обединение/съюз от държави. Конфедерация

Раздел четвърти

Конституция

Конституцията като инструмент за контрол върху властта

Понятие. Същност на Конституцията

Съдържание и функции на Конституцията

Принципи на Конституцията

Учредителна власт. Създаване и изменяне на Конституцията

Структура на Конституцията. Преамбюл

Видове конституции

Опазване на Конституцията

Конституциите на България

Конституцията на Република България и Европейският съюз

Раздел пети

Конституционализъм – Великобритания, САЩ, Франция,

Германия

Великобритания

Съединени американски щати

Франция

Германия

Раздел шести

Конституционни основи на икономическата система

Икономическата система и конституционното право

Собствеността

Свободната стопанска инициатива

Балансираното развитие

Опазването и възпроизводството на околната среда

Раздел седми

Конституционни основи на политическата система

Политическа система. Политически плурализъм

Политическите партии

Сдружения. Вероизповедания. Въоръжени сили

Семейство. Официален език

Раздел осми

Пряката демокрация

Същност

„За“ или „против“ пряката демокрация

Референдумът

Гражданската инициатива

Общото събрание на населението

Раздел девети

Избори. Избирателно право. Изборни системи

Избори

Избирателно право. Правна природа

Избирателно право. Характеристики

Избори. Организация

Изборни системи

Изборни системи в България от 1990 г. насам

Обявяване на изборните резултати. Оспорване на изборите

Раздел десети

Парламент

Правна същност

Структура на парламента

Големина на парламента. Легислатура. Архитектура

Парламентарен мандат. Правно положение на народния представител

Организация и ред на дейност на парламента

Раздел единадесети

Парламентарни правомощия и актове

Законодателни правомощия

Бюджетни правомощия

Контролни правомощия

Други правомощия

Решения. Декларации. Обръщения

Раздел дванадесети

Президентът на Републиката

Правно положение

Правомощия

Актове на президента

Вицепрезидентът на Републиката

Раздел тринадесети

Правителство

Функционално понятие – правителството е част от изпълнителната власт

Институционално понятие – правителството е висш държавен орган

Съставяне на правителство. Срок на правомощията

Правомощия на правителството

Актове на правителството и на министрите

Видове правителства (извън редовното)

Отговорност

Раздел четиринадесети

Конституционни основи на съдебната власт

„Третата власт“. Същност. Функции

Структура на съдебната власт в Република България

Правораздаване

Прокуратура и следствени органи

Съдия. Правно положение

Управление на съдебната власт

Независимост и отчетност на съдебната власт. Инспекторати

Съдебен контрол за законосъобразността на администрацията

Гарантиране на справедлив съдебен процес

Съдебната власт в Република България – член на Европейския съюз

Раздел петнадесети

Контрол за конституционност

„Конституционализация“ на принципа за правовата държава

Съдилищата и върховенството на Конституцията

Легитимност

Видове контрол за конституционност

Разпръснат контрол за конституционност

Концентриран контрол

Контрол за конституционност в България

Конституционният съд на Република България

Конституционен процес

Правомощия на Конституционния съд

Решенията на Конституционния съд

Конституционният съд и основните права

Конституционният съд и правото на Европейския съюз

Раздел шестнадесет

Конституционни основи на местното самоуправление и местната администрация

Децентрализация на държавната власт.

Местно самоуправление

Конституционна уредба. Принципи

Община

Органи на общината

Район и кметство

Област

Европейски аспекти на местното самоуправление

Раздел седемнадесет

Основни права и задължения на гражданите

Закрила на свободата

Конституционна уредба

Закрила на основните права

Отделните основни права и свободи

А. Лична свобода и неприкосновеност

Б. Защита на личната сфера

В. Религиозни свободи

Г. Право на мнение. Право на информация. Свобода на печата

Д. Свобода на събрания и свобода на сдружаване

Е. Свобода на придвижване

Ж. Равенство

З. Права в духовната сфера

И. Брак и семейство

Й. Права в стопанската сфера

К. Труд и професия. Право на стачка

Л. Право на обществено осигуряване и на социално подпомагане. Право на здравно осигуряване

М. Политически права

Н. Право на чиста околна среда и задължение за опазването й

Основните задължения

Проф. д-р Емилия Друмева

Проф. д-р Емилия Друмева е български юрист, парламентарист и държавник. Родена е на 21 февруари 1947 г. в Плевен. През 1969 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет. През 1971-1972 е младши съдия в Софийския градски съд. Аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет в периода 1973-1977 и доктор по право.

През 1980-1995 е научен сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН. Професор по конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от самото създаване на факултета (тя е един от създателите му). От 1995 и досега е редовен професор по конституционно право, конституционно правосъдие и законодателна техника.

От 1990 до 2003 вкл. е директор на Дирекция „Правна и законодателна дейност“ в Народното събрание. Има много специализации в Германия,Португалия, Испания, САЩ, Великобритания и др. Автор на юридически разработки в областта на конституционното право и правата на човека. Член е на Централната избирателна комисия през 1990 г. Била е председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ НС. Български представител в Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа.

От 2003 е съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание.

Няма добавени коментари

От предишното издание (2008 г.), допечатвано и изчерпано, ни делят 5 години. През това време в страната се проведоха парламентарни избори (редовни и предсрочни), президентски и местни избори, както и избори за европейски депутати; изборното право получи кодификация, натрупа практика, но и нерешени проблеми – накратко, демократичната държава се възпроизвежда. Състоя се и първият национален референдум, проведен въз основа на нов закон за пряката демокрация, въвел нова форма на допитване до народа, характерна за европейското пространство – гражданската инициатива.

Има новости и в Съдебната власт (Юдикативата): появи се нов „стълб“ в структурата на съдебната система – специализираните наказателни съдилища и прокуратури, с полагащо се място в книгата. Отделено е внимание и на присъщата за държава членка на Европейския съюз правна фигура на преюдициалното запитване и нейните конституционни аспекти.

Но има и друго, което продължава и сега – недостатъчно знание, уважение и защита за правата и свободите на хората, дефицит на пътища и механизми, по които правата да се отстояват както срещу неканена намеса на държавата в личната сфера, така и за реално право на труд, на социално и на здравно осигуряване, на чиста околна среда – права, за чието осъществяване държавата трябва да се ангажира и допринася.

Тази констатация за продължаващ дефицит в защитата на гражданските права и свободи ме насърчи в това 4-то издание да отделя внимание към конституционно защитеното съдържание на отделните права и свободи, вкл. допустимите пробиви и ограничения, с което последният (17-и) раздел на книгата предметно е значително разширен. Проблемите, регулирани от конституционното право, поставят задачи на държавата, на обществото, но и на всеки един от нас. Надявам се, че с настоящето 4-то издание отговорите за решаването им ще са по-ясни.

Октомври 2013 г. Проф. д-р Емилия Друмева

Свързани продукти

Previous Next

Нови книги виж всички нови книги

Previous Next

Бестселъри виж всички бестселъри

Previous Next

Разпродажба виж всички в разпродажба

Previous Next