Царственик или Българска история

Христаки Павлович (Автор)
Favourites
Наскоро прочетениВ момента четаИскам да прочетаЛюбими книги

Цена: 9,00 лв.

налично за доставка

Година на издаване:

2018

Брой страници:

74

Корици:

меки

Език:

Български

Тегло:

120 грама

Размери:

15 х 21 см

ISBN:

9786197444018

Издателство:

Гута-Н

Към моите сънародници българи

Мои любими сънародници, днес ви представям този Царственик, посветен на вашите прародители и на това откъде те са произлезли, и на всичките техни деяния, даже до падането им, за да видите вие хубаво на какви славни прародители сте внуци, а също и как състоянието на човечеството на този свят не постоянно, но винаги подлежи на промени, тоест благополучието следва злополучието, а злополучието – благополучие.
Отначало нашите прародители с нищо не са се славели, но след това със своята храброст са стигнали до висока степен на слава, както ни съобщават много историци. С времето пак отслабнаха, обезславиха се и попаднаха под иго. Но откъде идва това: от несъгласие, понеже развалиха съюза на съгласието и се разделиха едни на една страна, други – на друга. И така те със съгласието си се прославиха, а с несъгласието изгубиха своята слава. Ето такъв плод ражда несъгласието: което и Господ казва в Евангелието на Матей: „Всяко делящо се царство няма да просъществува.“
Преблагославна работа е, възлюбени, съгласието: защото там, където е то, там е и Бог, както сам Матей казва: „Нека се съберат двама-трима в моето име и осмина ще ни последват“, а където е Бог, там се случва всякакво благополучие и всяка работа е полезна.
Бъдете здрави!

Христаки Павлович, 1844 г.

Христаки Павлович

Христаки Павлович е роден в Дупница през 1804 година в заможно семейство. Получава първоначалното си образование в Дупница, а след това в Рилския манастир. Между 1825-1828 година учи в Мелник при учителя Адам Запекос от Мецово, след което учи в Сяр при Аргириадис. През 1831 година създава светско училище в Свищов, в което се обучават редица видни български възрожденци, а през 1841 година и девическо училище.

Жени се през 1833 година за дъщерята на свищовския първенец Илия Цанков - Севастия (Севаста). Тя също била образована и грамотна за времето си жена. Христаки Павлович умира на 21 юли 1848 година от холера. Оставя 8 деца – синове Димитър Павлович, Николай Павлович, Хрисант Павлович, Илия Павлович, Павел Павлович и дъщери Мариола Високова, Екатерина Аврамова и Пауника Хаджиденкова, както и млада вдовица. За Илия Павлович поема грижа неговият роднина по майчина линия Димитър Хадживасилев, който живее в Румъния. Но както Илия, така и Хрисант и Павел умират в детска възраст.

По–известни негови съчинения са:

Аритметика или научна числителница – изд. Белград, 1833 г.

Разговорник греко–болгарский за ония, които желаят греческий язик да научат, при когото и една кратка болгарска история приложи се. Собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, учителя в Славено-Елинското в Свищов училище, който сега перво на свет издава го, Белград, 1835, 99 с.

Общополезен писмовник – изд. Белград, 1835 г.

Месецослов – изд. Белград, 1835 г.

Първа българска граматика – изд. Будин, 1836 г.

Канон молебен и прочее – изд. Букурещ, 1841 г.

Царственик или история болгарская – изд. 1844

Изгубено дете (превод от гръцки на български) – изд. Будин, 1844 г.

Граматика славяно-българска – изд. Белград, 1845 г.

География или землеописание в ръкопис

Няма добавени коментари

Предисловие на издателя

Драги читателю,

Ти държиш в ръцете си препис на съвременен български език на книгата на Христаки Павлович

ЦАРСТВЕННИКЪ или ИСТОРIЯ БОЛГАРСКАЯ, която учи отъ где са Болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и подъ иго попаднали изъ Мавробира Латинскаго, Баронiя, Iоанна Зонаря, Буефира Французского, Теофана Греческаго, Светого Евтимiя Терновскаго, Светаго Димитрiя Ростовскаго и другихъ летописцевъ собрана. ИЗДАНIЕ ПЕРВОЕ, Bolgarische Geschichte. У БУДИМУ, Писмены Кр. Свеучилишта Пештанскогъ, 1844.

Тази книга, библиографска рядкост днес, е един интересен паметник на българската история, печатана преди „Кратка история“ на Добри Войников. Макар печатането на кожа да започва при Иван Шишман, то изчезва в тъмата на робството и се възражда в последното столетие на робството. В голямата си част книгата наподобява Историята на Паисий Хилендарски, но има и откъси, взети от Спиридон Габровски. Интересна е частта, описваща завземането на Балканския полуостров от турците, в която има доста подробности, липсващи в Паисиевата история.

От издателя

Николай Иванов Колев

10.12.2017

Херцогенаурах, Германия

Свързани продукти

Previous Next

Нови книги виж всички нови книги

Previous Next

Бестселъри виж всички бестселъри

Previous Next

Разпродажба виж всички в разпродажба

Previous Next