Гражданско право. Правни научни изследвания

Кристиан Таков (Автор)
Favourites
Наскоро прочетениВ момента четаИскам да прочетаЛюбими книги

Цена: 35,00 лв.

налично за доставка

Година на издаване:

2018

Брой страници:

768

Корици:

твърди

Език:

Български

Тегло:

1400 грама

Размери:

17 х 24 см

ISBN:

9786192260910

Издателство:

Сиби

Предлаганата книга не е от рода на академичните „Liber Amicorum, Mélanges“ или юбилейни сборници, издавани по случай кръгли годишнини или в памет на университетски преподаватели от техни колеги и приятели, а авторска книга, посветена на правото - така, както доц. Кристиан Таков го виждаше, обичаше, разбираше и желаеше да бъде, а именно като тържество на разума и справедливостта, включително и когато с болка го критикуваше за растящите му несъвършенства.
В нея е той самият. Публикациите му, свързани с дискусионни въпроси на гражданското и търговското право, са и ще бъдат ценен принос за юридическата наука и практика. Книгата е насочена към днешните и утрешните поколения, защото е част от живота и истината за него. С научните си изследвания Кристиан Таков остава съвременник и спътник на днешния труден и на утрешния по-добър ден за българското право. „Scripta manent!“

Съдържание:
 
Научното дело на доцент Кристиан Таков
Гражданско право - обща част
Мнение относно проекта за Граждански кодекс, редакция от м. септември 1999 година
„Key Issues of Civil Law in Corruption Cases in Bulgaria“
Анализ на измененията на Закона за задълженията и договорите от ДВ, бр. 12 от 1993 г.
Правно значимо поведение
Абстрактните сделки в светлината на понятията за абстрактност и каузалитет
Персонална симулация - видове, хипотези, сравнения с други правни конструкции
Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия
За правните последици на договор, сключен от мним представител, и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД)
Неизяснени или неразглеждани въпроси във връзка с давността
Някои проблеми на тълкуването на чл. 132 от Закона за задълженията и договорите (алтернативни задължения)
„Ein Überblick über das bulgarische Vertragsrecht“
Облигационно право
Предварителни договори - някои неизяснени аспекти
Към понятието „периодични плащания“
Към въпроса за намаляването на неустойката
Методика за извършване на правен анализ на предприятия, подлежащи на приватизация
Принципи на европейското договорно право (Principles of European Contract Law)
„The Producer's and Seller's Liability under Bulgarian Law“
Обзор на деликтното право в Република България за 2005 г.
Обзор на деликтното право в Република България за 2007 г.
Обзор на деликтното право в Република България за 2009 г.
Обзор на деликтното право в Република България за 2010 г.
Обзор на деликтното право в Република България за 2011 г.
Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г.
Обзор на деликтното право в Република България за 2014 г.
Обзор на деликтното право в Република България за 2015 г.
Търговско право
Характер на нормата на чл. 69, ал. 1, изр. 2 от Търговския закон (уведомяване за обстоятелството, че търговското дружество е в процес на учредяване)
Клирингова система
Допустима ли е продажба на предприятие в производството по ликвидация?
Наследяване на дялове в ООД
Необходими белези на ценните книги за участието им в капиталовия пазар. Безналични и налични ценни книги
Семейно и наследствено право
Въпроси във връзка с противоречията между института на съпружеската имуществена общност и духа на законодателството след 1989 година. Част I
Въпроси във връзка с противоречията между института на съпружеската имуществена общност и духа на законодателството след 1989 година. Част II
Преводи
Рудолф фон Йеринг (1818 - 1892)

Кристиан Таков

 

Няма добавени коментари

Свързани продукти

Previous Next

Нови книги виж всички нови книги

Previous Next

Бестселъри виж всички бестселъри

Previous Next

Разпродажба виж всички в разпродажба

Previous Next